Закон Фальцидия

    Закон Фальци́дия
  •          (лат. Lex Falcidia) от 40 г. до н. э., см. Легат.