Цари Лидии

● 1 Ардис, сын Алиатта, 36 лет
● 2 Алиатт, 14 лет
● 3 Мелес, 12 лет
● 4 Кандавл, 17 лет.
● 5 Гиг, 35 лет
● 6 Ардис, 37 лет
● 7 Садиатт, 5 лет
● 8 Одиарт, 49 лет
● 8 Крез, 15 лет

Кир убил Креза и уничтожил лидийскую империю.