Закон Юния Норбана

    Закон Ю́ния Норба́на
  •          (лат. Lex Iunia Norbanа), изданный при Тиберии, учреждал особый класс граждан, т. н. Latini Iuniani (см. Latini Iuniani).