Закон Корнелия Фульвия

    Закон Корне́лия Фу́львия
  •          (лат. Lex Cornelia Fulvia, de ambitu), см. Ambitus.